Visie & Prognose 1e helft 2008

Terugblik 2007
De financiële markten in 2007 kenmerkten zich als zeer nerveus en erg beweeglijk, waarbij wij mogen spreken van een uitzonderlijk jaar met veel grote bedrijfsovernames, daling van de dollar met ca.10% ten opzichte van de euro, alsmede forse olie-, grondstoffen- en voedselprijsstijgingen van meer dan 50% en het was vooral ook het jaar van een (beginnende) bankencrisis. Tevens is duidelijk geworden dat de internationale banken, gedreven door hebzucht en een extreme bonuscultuur, een kredietcrisis hebben veroorzaakt, die de financiële wereld op zijn grondvesten deed trillen.

Ondanks deze gebeurtenissen was het opvallend dat de groei van de wereldeconomie vooralsnog op een hoog niveau is gebleven en de financiële markten in het algemeen goed stand hebben gehouden.

Door de kredietcrisis zijn de gunstige beleggingsresultaten van het eerste halfjaar wel als sneeuw voor de zon verdwenen voor de meeste beleggingscategorieën en kregen de beleggers na 4 goede beleggingsjaren hier en daar te maken met aanzienlijke verliezen.

De wereldwijde economische groei was in 2007 volgens het IMF met 5,2% bovengemiddeld. Met name de opkomende markten hebben hiervoor zorggedragen.

De Amerikaanse economische groei liet in het 1e kwartaal een zorgwekkende vertraging zien, maar herstelde zich opmerkelijk tot ca. 4,7% ondanks de forse daling van de huizenprijzen en bankencrisis. Wel heb ik mijn twijfels of de gepubliceerde economische cijfers de werkelijke situatie hebben weergegeven.

Download het volledige artikel