Visie & Prognose 2e helft 2012

Terugblik 1e helft 2012
De particuliere en institutionele beleggers die begin dit jaar weer op jacht gingen naar een hoger rendement dan de spaarrentevergoeding van ca. 2,2% en zich hierbij wederom hebben gehouden aan het spreidingsprincipe middels de zorgplicht van de banken, hebben per saldo wederom verliezen geleden op hun beleggingen. Wij vragen ons af hoe groot hun incasseringsvermogen nog is sinds 2008. Helaas voor deze beleggers is onze macro-economische analyse wederom uitgekomen. Wij blijven natuurlijk hopen dat onze verwachtingen ook voor de 2e helft van dit jaar en 2013 niet uitkomen maar verwachten het wel. Wel hopen wij dat de huidige crisis geen onherstelbare schade zal aanrichten voor onze toekomstige gunstige economische verwachtingen.

Opnieuw werd het jaar positief begonnen doordat de bankeconomen en de financiële autoriteiten alsmede de OESO en het IMF de verwachting hadden uitgesproken dat de huidige recessie, die niet door ze was verwacht, mild zou zijn en dat er economisch herstel zou plaatsvinden in de 2e helft van 2012.

Helaas de aandelenkoersen hebben zich na een korte opleving niet daadwerkelijk kunnen herstellen van de bovengemiddelde verliezen die ze hebben geleden in 2011. De koersontwikkelingen zijn tot nu toe heel verschillend geweest. Wij zien forse verliezen van meer dan 10% op de aandelenbeurzen van de Zuid Europese probleemlanden die diep in recessie zitten, waarbij Spanje opvalt met een daling van thans 23% terwijl de EU-landen die te maken hebben met een milde recessie de voeten nog net droog kunnen houden met een klein plusje. Duitsland en Turkije die nog niet in recessie verkeren waren de uitzonderingen met een koersstijging van respectievelijk 4% en 14%. De Nederlandse AEX index liet een daling zien van 6% waarbij opviel dat de zwaarwegende kwaliteitsaandelen Unilever (3%) en Kon. Olie (7,5%) koersdalingen lieten zien.
Ook de Amerikaanse aandelenbeurzen lieten in de aanloop naar de verkiezingen in november een kleine plus van gemiddeld 4,5% zien na ook een plus van 2% in 2011.

Downlaod het volledige artikel