Visie & Prognose 1e helft 2009

Terugblik 2008
Ondanks het feit dat de kredietcrisis bekend was, waren de grote banken en beleggingsinstellingen opmerkelijk positief voor het beleggingsjaar 2008. Zij hebben dan ook als zodanig hun cliënten geadviseerd, alsmede hun eigen beleggingen vormgegeven.

In het kader van hun zorgplicht hebben de financiële instellingen begin 2008 schriftelijk hun cliënten wederom nadrukkelijk geattendeerd om vooral te blijven beleggen op basis van ieders persoonlijk risicoprofiel om middels spreiding over de verschillende beleggingscategorieën het beleggingsrisico te beperken.

Helaas voor de beleggers, zowel particulier als professioneel, is 2008 een rampzalig slecht beleggingsjaar geworden. Vermogensverliezen van meer dan 50% waren meer regel dan uitzondering. Tevens is gebleken dat de gehanteerde fundamentele- en technische analyses op basis van computermodellen, in combinatie met het hanteren van het spreidingsprincipe, eerder hebben bijgedragen tot nog grotere verliezen dan tot het verlagen van het beleggingsrisico.

Alleen depositobeleggingen bij solide banken en beleggingen in Staatsleningen (vluchthaven) hebben nog enig positief rendement opgeleverd. Kortom, vermogensbehoud was maar weinig beleggers gegeven en de beste beleggers in 2008 waren de beleggers die niets hebben verloren.

Download het volledige artikel