Visie & Prognose 2e helft 2011

Terugblik 1 helft 2011
Zo langzamerhand beginnen de puzzelstukjes van onze fundamentele analyse van de financiële markten op hun plaats te vallen. Wij hopen alleen dat onze verwachtingen van forse correcties op de financiële markten geleidelijk zullen plaatsvinden om geen onherstelbare schade aan te richten voor de toekomstige gunstige economische verwachtingen.

Wederom werd het jaar positief begonnen door de positieve macro-economische verwachtingen en werden beleggingsposities ingenomen alsmede grote investeringen gedaan alsof alle problemen waren opgelost. Met name door de bankanalisten- en economen werd zelfs geroepen dat 2011 het jaar van aandelenbeleggingen zou gaan worden.

De aandelenkoersen hebben tot nu toe nog niet waar kunnen maken dat 2011 het jaar van de aandelen zal moeten worden. Het rendement voor het eerste halfjaar is per saldo aanzienlijk negatief waarbij opviel dat de AEX met 6,5% een bovengemiddeld verlies heeft geleden. Verliezen van boven de 10% waren op de Griekse en Finse beurzen waar te nemen. De uitzonderingen in positieve zin waren er voor de Amerikaanse beurzen met een positief rendement van ca. 4%, terwijl de beurs van Singapore met een plus van 10% spekkoper is.

De obligatiebeleggers kunnen het 1e halfjaar van 2011 eveneens niet positief afsluiten. Bedrijfsobligatiehouders hebben heel fors moeten ‘afstempelen’ op met name Ierse en Deense achtergestelde perpetuele bancaire obligaties en moeten vrezen dat het hierbij niet blijft. Beleggers in Zuid Europese Staatsleningen hebben hun forse koersdalingen verder zien toenemen en niet alleen de banken en pensioenfondsen maar ook de ECB werden hierdoor getroffen. Obligatiebeleggers in staatsleningen met een AAA-status zagen hun aanzienlijke koersverliezen (3%) van het 1e kwartaal iets afnemen tot 0,5% doordat…

Download het volledige artikel