Visie & Prognose 2e helft 2008

Terugblik 1e helft 2008
Nadat de financiële markten in 2007 reeds nerveus en zeer beweeglijk waren, blijven het bizarre tijden en mogen wij stellen dat de 1e helft van 2008 veel spektakel bracht. Met als resultaat forse verliezen bij alle beleggingscategorieën met uitzondering voor de grondstoffenafhankelijke beleggingen, alsmede risicoloze korte termijndepositobeleggingen.

De Centrale Banken moesten middels massale liquiditeitssteun, met name de banken in Amerika en Europa te hulp schieten. Er waren liquiditeitsproblemen omdat de banken elkaar niet meer voldoende vertrouwden om over en weer geld te lenen. De Amerikaanse Centrale Bank moest forse renteverlagingen doorvoeren en adequaat ingrijpen om niet alleen de 5e zakenbank, Bear Stearns voor een faillissement te behoeden, maar bovenal het gehele financiële systeem te redden. De graaiende bankbestuurders worden bedankt mede namens de belastingbetalers, cliënten en personeel, maar ook de toezichthouders hebben duidelijk zitten te slapen.

Ook is duidelijk geworden dat in het eerste half jaar van 2008 vermogensbehoud belangrijker is geweest dan vermogensgroei. Even risicoloos aan de kant staan kan soms geen kwaad ondanks de door de banken en toezichthouders gehanteerde verplichte risicoprofielen. Je kan immers ieder moment inspelen op de kansen die zich vroeg of laat zullen voordoen in de beleggingscategorieën aandelen, obligatie en/of commercieel vastgoed.

Download het volledige artikel