Visie & Prognose 1e helft 2012

Terugblik 2011
Ondanks de wereldwijde enorme steunmaatregelen van de overheden en het volop laten draaien van de geldpersen zijn de financiële markten weerbarstiger dan de nog steeds gebruikte economische modellen en analyses van met name de bankeconomen en analisten.

De algemene verwachte economische groei is uitgebleven met als resultaat wederom een zeer teleurstellend beleggingsjaar met aanzienlijke koersverliezen. De ‘veilige haven’ beleggingen in Amerikaanse, Duitse en Nederlandse Staatsleningen alsmede goud en olie waren de beleggingscategorieën die een positief rendement lieten zien.
Volgens de bankanalisten had 2011 het jaar moeten worden van rendementen in dubbele cijfers voor beleggingen in aandelen, bedrijfsobligaties, grondstoffen alsmede beleggingen in   opkomende markten. Helaas, het werden wel dubbele cijfers maar dan negatief.

Er zijn naast Japan inmiddels meerdere landen in Europa in een dubbele dip terecht-  gekomen terwijl de rest van Europa en de VS vooralsnog net de dans zijn ontsprongen. De opkomende landen laten inmiddels ook een aanzienlijke economische krimp zien, waaruit  blijkt dat ze niet de wereldeconomie op sleeptouw kunnen nemen zoals algemeen werd aangenomen. In tegendeel, zelfs de opkomende landen zijn nog te afhankelijk van de economieën van Amerika, Europa en Japan.

De aandelenkoersen hebben niet waar kunnen maken dat 2011 het jaar van de aandelen zou worden. Het rendement voor 2011 is ondanks een kleine eindejaarsrally per saldo aanzienlijk negatief met uitzondering van de Amerikaanse aandelenmarkten en een klein aantal defensieve kwaliteitsaandelen met een hoog dividendrendement, die een gering positief rendement in de boeken konden laten bijschrijven.

De AEX kwam met een daling van 11,9% er nog goed vanaf met dank aan de zwaarwegende aandelen Koninklijke Olie en Unilever. Opvallend was daarentegen…

Download het volledige artikel